Ime (ime oca) i prezime fizičke osobe:
REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko - Neretvanska županija
OPĆINA VELA LUKA
Jedinstveni upravni odjel
VELA LUKA - Obala 3 br.19
Prebivalište (mjesto, ulica i kućni broj):
OIB za fizičke osobe:
Broj telefona / mobitela:

PODACI O KUĆI ZA ODMOR
PRIJAVA

Prijavljujem vlasništvo kuće za odmor koja se nalazi (adresa - mjesto, ulica i kućni broj)

Kuća za odmor ima korisnu površinu od: m2
Kuća nasljeđena:
Državljanin RH:
Električna energija:
Javna rasvjeta:
Tekuća voda:
Asfaltirana cesta:
Opunomoćenik / predstavnik za prijam pismena (adresa - mjesto, ulica i kućni broj)

Podaci se daju u svrhu razreza i oslobađanja poreza na kuće za odmor za 2008. godinu.
Dokument se izdaje elektronskim putem te je važeć bez potpisa i pečata.
Vela Luka: Nedjelja, 24. lipnja 2018.

* Sva polja za unos su obavezna!
Unosna polja za koja nemate podatke ispunite sa 0 (nula).