PODACI O OBVEZNIKU (vlasnik i/ili korisnik prostora) REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko - Neretvanska županija
OPĆINA VELA LUKA
Jedinstveni upravni odjel
VELA LUKA - Obala 3 br.19
Naziv pravne osobe / ime (ime oca) i prezime fizičke osobe:
Sjedište / prebivalište (mjesto, ulica i kućni broj):
OIB za fizičke osobe:
Broj telefona / mobitela:
Broj žiro-računa i naziv poslovne banke:

PODACI ZA UTVRĐIVANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA

Prijavljujem/o slijedeće podatke za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

OPIS

PODACI ZA g.

VLASNIK PROSTORA
ADRESA PROSTORA
ZA POSLOVNI PROSTOR NAVESTI DJELATNOST KOJA SE OBAVLJA U POSLOVNOM PROSTORU

PODACI O VRSTI I POVRŠINI KORISNOG PROSTORA

- stambeni prostor (stan u stambenoj zgradi, obiteljsaka kuća ili stan u obiteljskoj kući, kuća za odmor m2
- poslovni prostor m2
- garažni prostor m2
- građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti m2
- neizgrađeno građevno zemljište m2
Potrebna dokumentacija:
1. izvadak iz zemljišne knjige (za vlasnike prostora)
2. ugovor o zakupu (za korisnike prostora)
3. ugovor o najmu (za korisnike prostora)
Podaci se daju u svrhu utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda za godinu.
Dokument se izdaje elektronskim putem te je važeć bez potpisa i pečata.
Vela Luka: Nedjelja, 24. lipnja 2018.

* Sva polja za unos su obavezna!
Unosna polja za koja nemate podatke ispunite sa 0 (nula).