Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 13. prosinca 2019.
 

Dokumenti

Odvodnja otpadnih voda u Veloj Luci

U tijeku je priprema projektne dokumentacije na osnovu koje će se izgraditi lokalni sustav javne odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vela Luka u razdoblju do kraja 2020.g.

Izgradnjom ovog sustava osigurati će se čisti okoliš i more te uskladiti stanje prema ugovorima o zaštiti okoliša koji su potpisani između Republike Hrvatske i Europske Unije.

Korisnik ovog projekta je Komunalac d.o.o. Vela Luka, a partner Općina Vela Luka.

Projektom su planirane investicije za poboljšanje i dogradnju postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda, nabavku opreme, osiguranje nesmetane provedbe projekta i informiranje javnosti.

Objekti planirani za izgradnju:
 19 km novih gravitacijskih kolektora
 1,4 km novih tlačnih cjevovoda
 3 nove crpne stanice
 priključenje 91% korisnika na sustavu odvodnje

Procijenjena ukupna vrijednost planirane investicije je 59,479 mil. kn, od čega se 40,022 mil. kn (67,29%) financira iz Kohezijskog fonda EU, a 19,457 mil. kn (32,71%) se financira nacionalnim sredstvima i to na slijedeći način:
- Općina Vela luka 3,891 mil. kn (20%)
- Hrvatske vode 7,783 mil. kn (40%)
- RH 7,783 mil. kn (40%)
Datum unosa u bazu: 13.10.2017
Datum zadnje izmjene: 13.10.2017
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Letak

Pregledna situacija

Objava za medije

 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019