Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 13. prosinca 2019.
 

Dokumenti

UPU Poduzetničke zone Vela Luka

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Vela Luka donesen je 2017.g., a objavljen je u Službenom glasniku Općine Vela Luka br. 1/17. Tekstualni i grafički dio UPU Poduzetničke zone Vela Luka nalazi se u prilogu, u PDF formatu.
Datum unosa u bazu:
Datum zadnje izmjene: 23.03.2017
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Odluka o donošenju

Obrazloženje Plana

Odredbe za provođenje

Kartografski prikaz 0. Analiza postojećeg stanja

Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina

Kartografski prikaz 2A. Promet

Kartografski prikaz 2B. Promet - Uzdužni i poprečni presjeci ulica

Kartografski prikaz 2C. Energetika i telekomunikacije

Kartografski prikaz 2D. Vodoopskrba i odvodnja

Kartografski prikaz 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Kartografski prikaz 4. Način i uvjeti gradnje

 
 
naslovna
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019